Tenim una nova doctora al nostre Institut. El passat divendres, 8 de gener, Ana López va llegir la seua tesi doctoral a la Universitat de València i va rebre la màxima qualificació, Excel·lent Cum Laude, del tribunal que va jutjar el seu treball.

La tesi duu per títol Las mujeres que nos faltan i és un estudi amb dos components fonamentals. D’una banda, l’anàlisi de tots els llibres de l’Ensenyament Secundari Obligatori (de totes les assignatures i de tres editorials), que en total sobrepassen el centenar, per observar fins a quin punt les dones estan o no representades en ells. I, d’altra banda, un exhaustiu repàs diacrònic i des de la perspectiva de matèries ben diferents (de la literatura a la física; de la química a la història, etc.), i des d’una òptica de gènere, per demostrar que les explicacions no inclusives, és a dir, que exclouen a les dones, no només vulneren principis d’equitat, sinó també provoquen la comprensió limitada, pobra i esbiaixada de les diferents matèries. Les conclusions del treball no deixaren motius per a l’entusiasme: les dones estan molt infrarepresentades, només apareixen en un 7,5% de les ocasions en els llibres de text.

Tant el director de la tesi, el catedràtic emèrit Angel López García-Molins, com tots els membres del tribunal van destacar la importància del treball. Primer, perquè posa de manifest que a les aules, en els processos educatius i de socialització de la joventut, estem transmetent una cultura que deixa fora a la meitat de la humanitat, a les dones. En segon lloc, perquè no és l’expressió d’una queixa, sinó la d’un remei: dóna els instruments perquè les polítiques educatives, els docents i les editorials modifiquen eixa situació. I tercer, perquè ha creat un instrument de treball col·laboratiu, una gran base de dades amb més de 5.000 entrades, que no s’esgota amb aquesta investigació i que resta operativa per seguir ampliant el coneixement que tenim sobre el paper de les dones en les diferents disciplines i per tant en els textos que fem servir en l’ensenyament.

Des de 2008, la nostra companya Ana López ve desenvolupant el Projecte TRACE Les dones en els continguts de l’ESO, desenvolupat per la Universitat de València i finançat per l’Institut de la Dona del Ministeri d’Igualtat i pel Ministeri de Ciència i Innovació. Fins ara ha donat un magnífic rendiment científic. Ara la seua coordinadora general és ja doctorada reconeguda pels seus mèrits i per la seua feina.

Enhorabona, Ana!!!

Ana López Navajas

Share this post

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn